Choose language

Verschillen tussen een Controller en een CFO

Vaak krijgen wij de reactie: wij hebben al een goede controller, dus we hebben geen CFO nodig. Een goede controller is in deze tijd van personeelsschaarste een schaap met 5 poten, dus groot gelijk dat je er als ondernemer trots op bent. Het is echter geen CFO. We dachten; we gaan de verschillen eens uitwerken. Want een controller, ook een goede, doet geen CFO werkzaamheden. En een goede CFO doet geen controller werkzaamheden. En beide zijn cruciaal in het moderne bedrijfsleven.

 

De Controller is de pitbull van de Financiën

De Controller is essentieel voor de financiële nauwkeurigheid, gefocust op het vastleggen, verwerken en valideren van financiële gegevens. Zij zorgen voor compliance, financiële rapportage en houden toezicht op budgetten.

 

De Chief Financial Officer (CFO) is de Alpha en roedelleider

De CFO is de strategische financiële leider van een organisatie, verantwoordelijk voor het vormgeven van het financieel beleid en het leiden van de algehele financiële strategie. Ze focussen op leiderschap, bedrijfsontwikkeling en het uitstippelen van lange termijn doelen. En om in de hondenvergelijking te blijven: een pitbull heeft altijd een goede roedelleider nodig om tot zijn recht te komen.

 

Educatieve Achtergrond en Vaardigheden

Controllers hebben vaak een opleiding in accountancy of financieel management, gericht op precisie en detailgerichtheid. CFO’s hebben daarentegen een bredere educatieve achtergrond, vaak inclusief bedrijfskunde of strategisch management, en zijn gewend leiding te geven.

 

Financiële Rapportage versus Strategische Planning

Controllers zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurige financiële rapportage, terwijl CFO’s zich bezighouden met strategische planning en de langetermijnvisie van het bedrijf. Controllers kijken terug, CFO’s kijken ook vooruit.

 

Compliance versus Innovatie

Controllers waarborgen naleving van wet- en regelgeving. CFO’s daarentegen stimuleren innovatie en groei, en zoeken naar nieuwe marktkansen en strategische investeringsmogelijkheden.

 

Budgettering en Kostenbeheersing

Controllers beheren gedetailleerde budgetten en zorgen voor financiële consistentie. CFO’s hanteren een strategisch perspectief op kostenbeheersing en investeringsstrategieën, rekening houdend met de lange termijn impact van beslissingen.

 

Relatie met Andere Afdelingen

Controllers hebben voornamelijk financiële interacties met andere afdelingen, terwijl CFO’s een strategische rol spelen in het managementteam en raad van bestuur, en betrokken zijn bij grote zakelijke beslissingen. CFO’s praten met iedereen binnen de organisatie.

 

Invloed op Bedrijfscultuur en Werknemersbetrokkenheid

Controllers bevorderen financiële integriteit en discipline binnen de bedrijfscultuur. CFO’s beïnvloeden werknemersbetrokkenheid door het schetsen van een visie en het motiveren van medewerkers.

 

Technologie en Digitalisering

Controllers zijn betrokken bij de adoptie van financiële technologieën, terwijl CFO’s leidinggeven aan digitale transformaties en innovaties die het gehele bedrijf transformeren.

 

Risicobeheer en Besluitvorming

Controllers specialiseren zich in risicobeheer, terwijl CFO’s strategische beslissingen nemen en risico’s afwegen tegen potentiële rendementen.

 

De Dynamiek van Groei en Schaalvergroting

Controllers dragen bij aan stabiele bedrijfsgroei door financiële consistentie. CFO’s zijn cruciaal in de schaalvergroting en expansie van het bedrijf.

 

Interactie met Investeerders en Stakeholders

Controllers zorgen voor transparante rapportage aan investeerders en stakeholders. CFO’s bouwen relaties op met externe partijen en communiceren de financiële visie van het bedrijf.

 

Ben je controller, lees je dit blog en heb je ambitie om door te groeien naar een CFO? Dan hebben wij onderstaande 5 tips voor je. Wil je hier verder met ons over sparren? Stuur ons een berichtje want 2e staan altijd open voor koffie met leuke mensen!

  1. Ontwikkel een strategisch inzicht en visie.
  2. Versterk leiderschaps- en communicatievaardigheden.
  3. Bouw relaties en netwerken op.
  4. Doe ervaring op in verschillende bedrijfsgebieden.
  5. Blijf leren en ontwikkel je professioneel.

Read More

Scroll to Top
× WhatsApp