...

Op Parttime basis Fulltime betrokken

Voordelen CFO as a Service

Traditioneel werken veel bedrijven met een interim CFO ter ondersteuning van projecten of als dure tijdelijke oplossing. Deze manier van werken biedt snelheid en en flexibiliteit. Het nadeel is dat bij afloop van de interim periode, wanneer de interim CFO weer vertrekt, ook de kennis weer vertrekt en dat de interim CFO nooit volledig onderdeel wordt van jouw organisatie. Het CFO as a Service model biedt dezelfde flexibiliteit en snelheid maar zonder deze nadelen. Onze CFO begrijpt jouw business en versterkt jouw directieteam met kennis en advies op een structurele basis.

Niet als extern accountant of adviseur, die net jouw business niet begrijpt, maar als volwaardig directielid. Je haalt een ervaren CFO in huis die praat met jouw business en oren heeft binnen jouw bedrijf. Zo weet hij wat er speelt en kan hij optimaal adviseren. Onze CFO zorgt voor structuur, focus en rust binnen jouw organisatie met een focus op groei, winstverbetering en professionalisering. En dit alles zonder dat je iemand fulltime in dienst hoeft te nemen. En dus ook zonder de werkgeverslasten. 

Een parttime CFO is voor organisaties...

tussen de 15 en 250 fte en omzetten van EUR 1M tot EUR 150M (afhankelijk van marge)

die structureel een hoog kennisniveau op het gebied van Finance nodig hebben

met stakeholders (investeerders, bank, accountant) die hoge eisen stellen aan Finance

die groei en professionalisering nodig hebben

die de directie structureel willen verzwaren met kennis en ervaring

zoals start ups, scale ups, familiebedrijven en (groot) MKB.

Een transparant proces

Jij ziet de toegevoegde waarde van een CFO en hebt ambitie met je bedrijf om verder te groeien. Of je wilt juist een exit voorbereiden voor je pensioen. Hoe dan ook, je hebt behoefte aan een CFO die jou direct kan ondersteunen bij jouw vraagstuk. Middels onderstaande 5 stappen kunnen we ook voor jouw bedrijf een passende oplossing vinden. 

Stap 1

In een eerste gesprek bespreken we in hoeverre er een match is tussen jouw behoefte en onze dienstverlening

Stap 2

Is die match aanwezig dan kijken wij binnen ons team welke CFO het beste past bij jouw uitdagingen

Stap 3

We plannen een Teams meeting met jou en de beoogde CFO om de details van de opdracht te bespreken en zeker te weten dat de klik aanwezig is. Vaak vindt daarnaast een fysieke ontmoeting plaats

Stap 4

Je ontvangt een offerte waarin de afspraken inclusief een plan van aanpak zijn vastgelegd. Na ondertekening kan de CFO direct van start

Wij blijven op de achtergrond aanwezig met kennis en ondersteuning

Wie gingen je voor:

Nieuwsgierig wat we
voor jou kunnen doen?

Boek direct een afspraak met Harald

Scroll to Top
× WhatsApp
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.