Choose language

7 Tips voor jouw 2024 Budget

Tips voor jouw 2024 budget zodat je ontspannen het nieuwe jaar in kan gaan. De volgende 7 zaken zijn belangrijk als je als bedrijfseigenaar een budget opzet:

 

  1. Maak Realistische prognoses van zowel omzet als kosten: Baseer uw omzetprognoses op historische gegevens, marktanalyse en realistische groeiverwachtingen. Vermijd te optimistische schattingen. In spreadsheets is van alles mogelijk alleen het is ontzettend demotiverend om al halverwege het jaar tegen een enorme budget achterstand aan te kijken. Dromen is leuk, maar niet in je budgetten.
  1. Houd Rekening met Onvoorziene Uitgaven: Reserveer een percentage van het budget voor onverwachte kosten. Dit biedt financiële flexibiliteit en veiligheid. Bouw altijd in je budget een vaste kostenpost of een negatieve omzet post in die je kan aanwenden als zaken tegenvallen. Belangrijk is om die goed gescheiden te houden van je normale bedrijfsvoering en alleen in te zetten bij tegenvallers.
  1. Monitor het Budget Regelmatig: Als budget eenmaal gemaakt is is het belangrijk om daaraan vast te houden en elke maand verschillen tussen actuele cijfers en budget goed te analyseren. Dit kan je automatiseren door middel van gebruik van tools als powerbi waarbij met gebruik van allerlei visuals op alle niveaus zichtbaar wordt waar de verschillen door veroorzaakt worden. Alleen grote veranderingen in je bedrijfsvoering zoals vertrek of winnen van een heel grote klant of een overname zouden rede moeten zijn om budget gedurende het jaar aan te passen
  1. Stel belangrijkste kpi’s op: Maak op 1A4. Hiervoor kan je een OKR overzicht gebruiken. OKR’s, wat staat voor “Objectives and Key Results”, is een framework voor het stellen en bijhouden van doelen binnen een organisatie. Dit concept is populair geworden door bedrijven als Google en Intel. Het is een krachtig hulpmiddel om strategische doelen te stellen en de voortgang te meten. Deze kpi’s moeten weer aansluiten bij je lange termijnsdoelstellingen
  1. Betrek de organisatie en koppel het budget en de opgestelde kpi’s aan prestatiebeoordeling hiermee wordt het team dat de dagelijkse verantwoordelijkheid heeft gemotiveerd om deze doelstellingen te halen. Voorkom dat je in een te kleine groep een budget maakt en dit oplegt aan de rest van de organisatie. De steun van het team die de gezamenlijke doelstellingen moeten gaan realiseren zijn heel belangrijk
  1. Focus op Lange Termijn Doelen: Zorg ervoor dat uw budget de lange termijn doelen van het bedrijf ondersteunt. Investeer in gebieden die bijdragen aan duurzame groei en ontwikkeling. Te veel korte termijn doelstellingen leiden niet op lange termijn tot ene succesvolle organisatie
  1. Gebruik Technologie en Automatisering: Zet tools in zoals PowerBI voor financiële analyse en genereren van verschillende scenario’s. Hierdoor heb je het hele jaar door duidelijk inzicht hoe je loopt tov budget en waar de afwijkingen door ontstaan. Hierdoor kun je makkelijker bijsturen.

Heb je hulp nodig bij bovenstaande punten? Of wil je jouw finance afdeling naar een hoger niveau tillen? Neem eens contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden van een parttime CFO bij jou.

Read More

Scroll to Top
× WhatsApp