Choose language

7 praktische tips voor Cashflow beheer voor mkb

Tip #1: Begrijp je Cashflow

Het begrijpen van de cashflow van een bedrijf is essentieel voor het succes van een MKB-bedrijf. Het biedt inzicht in de financiële positie en helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Hier zijn enkele redenen waarom cashflow cruciaal is voor kleine bedrijven:

 1. Allereerst geeft cashflow inzicht in de financiële positie en ondersteunt het weloverwogen beslissingen.
 2. Bovendien kan cashflow-analyse het bedrijfsmodel verbeteren en mogelijke verbeteringen identificeren.
 3. Daarnaast kan goed cashflow-beheer helpen bij het afbetalen van schulden en het voorkomen van financiële problemen.
 4. Verder stelt het bedrijven in staat om te herinvesteren en groei te stimuleren.
 5. Ten slotte helpt het bij het vinden van winstgevende prijspunten en het verbeteren van de winstmarges.

Tip #2: Maak een Cashflow-Prognose

Een cashflow-prognose biedt inzicht in de toekomstige kaspositie van een bedrijf. Volg deze stappen om een effectieve prognose op te stellen:

 1. Ten eerste verzamel financiële gegevens zoals inkomsten, uitgaven, debiteuren, crediteuren en belastingen.
 2. Vervolgens identificeer factoren die de cashflow beïnvloeden, zoals seizoensgebondenheid en marktveranderingen.
 3. Gebruik een cashflow-prognosetool om toekomstige cashflow te voorspellen en problemen te identificeren.
 4. Bespreek risico's en kansen om weloverwogen beslissingen te nemen.
 5. Maak een cashflow-plan om activiteiten te organiseren en prioriteren.
 6. Controleer regelmatig en pas aan indien nodig.

Tip #3: Maak een Cashflow-Plan

Een cashflow-plan is essentieel voor het beheren van financiën. Definieer doelen, identificeer activiteiten en implementeer tools om deze te organiseren en prioriteren.

Tip #4: Beheer je Kosten

Beheer kosten door ze te identificeren, analyseren en verminderen. Gebruik financiële software, evalueer strategieën en controleer regelmatig.

Tip #5: Beheer je Vorderingen

Prioriteer vorderingen op basis van leeftijd, klantrelatie en financiële situatie. Gebruik factoringbedrijven en strategieën om vorderingen te vergroten.

Tip #6: Beheer je Liquiditeit

Gebruik tools zoals liquiditeitsbegroting en analyse om liquiditeit te beheren en financiële stabiliteit te waarborgen.

Tip #7: Beheer je Risico's

Identificeer, analyseer en beheer risico's om financiële verliezen te verminderen. Overweeg seizoensgebonden schommelingen en marktomstandigheden.

Met deze tips en een grondig begrip van cashflow kan een MKB-bedrijf zijn financiële gezondheid verbeteren en groei stimuleren. Mocht je verdere hulp nodig hebben, staan we altijd klaar om te assisteren bij CFO360.

Read More

Scroll to Top
× WhatsApp